Back To International

Team India for IC17 #EssendonIndia

Posted on Wednesday, August 2, 2017 by ARFAI,

NUMBER LAST NAME FIRST NAME
1 Rajbanshi Sudip
3 Sharma Aashish
4 Beshra Daman
5 Kalia Abhi (VC)
6 Shah Tarak
7 Baig Zuber
8 Ali Maidul
9 Tirkey Mahesh (VC)
10 Akhtar Jasim
11 Annedi Raul
13 Chakraborty Sudip (C)
14 Saxena Gaurav
15 Jamal Haaris
16 Bara Amar Roshan
17 Sidhu Komal
18 Hemrom Manish
19 Gaikwad Peter
20 Kujur Asheet
21 Ashoka Sagar
22 Sharma Samrat
23 Singh Prasanjeet
24 Aind Gulab
25 Singh Karanbir
26 Selvam Pachamuthu
28 Singh Parveen
44 Malhotra Akash
77 Ashraf Abdul
88 Dev Amal
90 Sangwan Nishant
99 GK Arjun
Coach Hussain Yasser
Asst Coach Singh Sana
Manager Chokshi PM
Asst Manager Kalra Mona